Pravilnik

Pravilnik


I. člen

Zmajkotrek je skavtska prireditev namenjena vsem članov ZSKSS ter ZBOKSS in je zasnovana v smislu triatlona (kolesarjenje, veslanje in orientacija). Organizira jo steg Ljubljana 2.

II. člen

Zmajkotreka se lahko udeležijo skavti vseh starosti, tekmovalni program pa je razdeljen v tri starostne skupine:
VV 8-10 let
IV 11-15 let
PP+ 16-99 let

III. člen

Program VV zajema lov in veslanje, oz. vožnjo s čolnom
Program IV zajema veslanje, orientacijo in kolesarski poligon
Program PP+ zajema veslanje ter orientacijo na kolesu in peš.

IV. člen

Veslanje poteka v kanujih na reki Ljubljanici. Zasnovano je kot hitrostna preizkušnja.

V. člen

Orientacija na kolesu poteka na relaciji med Ljubljano in Podpečjo. Na poti so mrtve kontrolne točke, označene s prizmami (30 × 30 cm, nameščene 1 m nad tlemi)

VI. člen

Orientacijski del je za IV in PP+ enak, razlika je le v času, ki je na voljo. Na poti se tekmovalci srečujejo z živimo in mrtvimi točkami. Vse točke niso nujno vrisane na zemljevidu. Na živih točkah se preverja splošno znanje orientacije in vrisovanja točk.

VII. člen

Ekipe IV in PP+ štejejo 4 člane. Morebitno neupoštevanje tega člena, oz. manjše ali večje število tekmovalcev v ekipi, se kaznuje na način, da se čas, ki ga je ekipa dosegla tekom tekmovanja pomnoži s faktorjem 1,2 oz s faktorjem 1,4 če sta v ekipi zgolj dva ali šest tekmovalcev. Udeleženci VV niso razdeljeni v ekipe, ampak se za ekipo smatra krdelo, ne glede na to koliko članov šteje.

VIII. člen

Vsaka ekipa IV in PP+ pred začetkom tekmovanja dobi tekmovalni kartonček, na katerega lahko potrdijo svojo prisotnost na določeni točki tekom tekmovanja. Ob izgubi kartončka se ekipi ne prizna nobena točka.

IX. člen

Ekipam, ki morajo na živih točkah čakati na prosto mesto za opravljanje preizkusa iz osnov orientacije, se prizna mrtvi čas, ki se vpiše na tekmovalni kartonček.

X. člen

Točkovanje
Zmaga ekipa, ki je v najkrajšem času našla največ točk. Za njo se uvrsti ekipa, ki je našla enako število točk, vendar je potrebovala več časa. Šele za temi ekipami so po času razvrščene ekipe glede na število najdenih točk.
Za ekipe PP+ se časa kolesarskega dela in peš orientacije seštejeta (prav tako tudi najdene točke), čas potreben za veslanje pa se pomnoži s faktorjem 10 in prišteje končnemu času.
Za ekipe IV se času orientacije prištejeta še čas veslanja (pomnožen s faktorjem 10) in čas kolesarskega poligona (pomnožen s faktorjem 7,314).

XI. člen

Diskvalifikacija ekipe je možna ob izrazitem kršenju tega pravilnika ali načel ZSKSS objavljenih v pravilnikih ZSKSS.

XII. člen

Vsi sodelujoči na Zmajkotreku dobijo našitke, ki jih lahko našijejo na kroj v skladu z 19. členom Navodila o krojih in oznakah ZSKSS. Najboljše tri ekipe IV in PP+ dobijo priznanja, najboljša ekipa IV in PP+ ekipa pa dobi pokal, ki je v skladu s tradicijo Zmajkotreka prenosljive narave in je zmagovalcem podeljen s strani zmagovalnih ekip prejšnjega Zmajkotreka za obdobje do naslednjega tovrstnega tekmovanja.

XIII. člen

Prijave so možne preko spletne strani http://zmajkotrek.skavt.net. Prijave so odprte od 20. 3. do vključno 14. 4. 2012 oz. do zasedbe prostih mest, z možnostjo podaljšanja prijavnega roka po presoji organizatorja. Plačilo štartnine se izvede preko položnice. V roku 48 ur po prijavi vam organizator na elektrtonski naslov potrdi prijavo. Prispevek za startnino je potrebno poravnati v petih dneh po prijavi, sicer se prijava smatra za neveljavno in se prostor prepusti drugim ekipam. V kolikor pride do nepričakovanih zapletov, vam do izteka prijavnega roka vrnemo polovico plačane startnine, po tem datumu pa odjave niso več mogoče.

XIV. člen

Startnina
Štartnino poravnate na račun SI56 0214 0001 1096 119, za sklic vpišite 00 541-sklic stega. Naslov: ZSKSS, Ul. Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubjana. Namen: Zmajkotrek – ime ekipe.


Štartnina znaša 20 € na ekipo za IV in PP+ oz. 4 € na osebo za VV in jo je potrebno poravnati v petih dneh po prijavi. V primeru, da skupina šteje več kot 4 člane, mora vsak nadaljnji član k štartnini prispevati po 5 €.

XV. člen

Vrstni red tekmovalnih ekip se predhodno določi z žrebom.

XVI. člen

Ekipe PP+ se tekmovanja lahko udeležijo le s kolesom, ki je opremljeno v skladu z zakonom o cestnem prometu. Ekipe, katerih člani ne bodo uporabljali varnostne čelade, bodo diskvalificirane.

XVII. člen

V primeru neprimernega vremena (sneg, povišan vodostaj Ljubljanice, …) si organizator pridržuje pravico do prilagoditve programa vremenskim razmeram.

XVIII. člen

Tekom tekmovanja je dovoljena uporaba višinomerov, GPS naprave pa so strogo prepovedane.

XIX. člen

Obvezna oprema na tekmovanju za vse ekipe IV in PP+ je: kompas, pribor za vrisovanje točk na zemljevid, rolica WC papirja, osnoven pribor za prvo pomoč, kroj ter rutica, za ekipe PP+ pa tudi zračna tlačilka ter pribor za krpanje zračnic. Obvezna oprema se bo preverjala na točkah. Za vsak manjkajoč del opreme se ekipi k njihovemu rezultatu prišteje 20 dodatnih minut.

XX. člen

Organizator si pridržuje pravico do morebitnih sprememb in pravopisnih napak.

Untitled Document


21. april 2012
Ljubljansko barje